www.phuongdonggroup.vn Admin, Tác giả tại Thiết bị Thẩm mỹ Phương Đông